Regulament Concurs Facebook Ratioterm

REGULAMENT GIVEAWAY FACEBOOK

REGULAMENT CONCURS HELLO SPRING

 1. Organizator

Concursul este realizat de către compania  RATIOTERM S.R.L, cu sediul pe str. Corvinilor, nr.25/5 cod unic de inregistrare RO 25494198, număr de înregistrare la Registrul Comertului J30/365/2009.

 1. Perioada de desfasurare

Concursul se desfășoara în perioada 05 februarie 2021 – 1 martie 2021, datele de începere sau finalizare putând fi modificate din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința organizatorului. Orice modificare a regulamentului va fi disponibilă pe pagina de Facebook și pe site-ul www.ratioterm.ro

 1. Locul de desfășurare al concursului

Concursul se organizează și desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook Ratioterm Energii Regenerabile.

 1. Dreptul de participare la concurs

In cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României, având o vârstă minimă de 18 ani. Angajații firmei RATIOTERM S.R.L nu vor putea participa la concurs.

 1. Premiul

Premiul Concursului este oferit de catre RATIOTERM S.R.L și consta într-un espressor Tassimo VIVY II Bosch. Câștigatorul va fi extras în data de 1 martie prin intermediul website-ului www.random.org și vor fi anunțați în aceeași zi pe pagina de Facebook Ratioterm Energii Regenerabile

 1. Condiții participare

Extragere la sorti

Pentru a intra în cursa pentru câștigarea espressor-ului  participanții trebuie să dea:

- FOLLOW la pagina oficială de Facebook Ratioterm Energii Regenerabile

- Comentariu la postarea oficială a concursului în care sa dea TAG unor 3 prieteni

 1. Regulamentul Concursului
 • 7.1 Deciziile de acordare a premiului aparține în totalitate firmei RATIOTERM S.R.L

In această campanie nu au voie să participe persoanele juridice, vânzătorii și patronii magazinelor, angajații RATIOTERM și toți cei implicați în organizarea acestei campanii.

 • 7.2. Vârsta minimă pentru participare este de 18 ani. Pentru participanții minori, regulamentul campaniei impune ca aceștia să aibă acordul unui părinte, tutore sau persoana responsabilă legal a acestora.
 • 7.3. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integral, expresă și neechivocă a prezentului regulament.
 • 7.4. Vor fi eligibili pentru extragere doar participanții care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs. Dacă din cauza setărilor de confidențialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru organizator sau pentru alți participanți, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu include participantul aflat în această situație în concurs.
 • 7.5. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula participarea concurenților care editează comentariile postate, care folosesc un limbaj licențios sau a căror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv.
 • 7.6. Premiile se acordă pe baza unui act de identitate și a unui proces verbal de predare-primire.
 • 7.7. In cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de către organizator, rezultă ca în procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat unor astfel de activități. Participarea la această campanie promoțională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

 1. Scopul

Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informațiilor cu caracter personal operate de către firma RATIOTERM SRL prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodată, procedura protejează dreptul la viața intimă, familială și privată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate de Operator.

 1. Securitatea si confidentialitatea datelor

Datele prelucrate de catre Operator sunt stocate intr-o baza de date computerizata proprie, la care au acces doar angajatii Operatorului. Operatorul isi ia angajamentul sa nu instraineze niciunei terte parti aceste informatii si sa nu le foloseasca in alte scopuri decat cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurata prin intermediul parolelor sistemului informatic si lipsa accesului extern la baza de date.